Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα CLAXNET που πωλούνται από την Claxseo Web Services SRL μέσω τρίτων, επωφελούνται από εγγύηση 12 μηνών, τόσο για φυσικά όσο και για νομικά πρόσωπα. Η εγγύηση χορηγείται με βάση την απόδειξη αγοράς του προϊόντος (τιμολόγιο και απόδειξη), χωρίς να απαιτείται σύμβαση εγγύησης μεταξύ των μελών (αγοραστής και Claxseo Web Services SRL). Εάν δεν μπορεί να προσκομιστεί καμία φυσική απόδειξη της αγοράς, γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε άλλη εικονική απόδειξη (email επιβεβαίωσης παραγγελίας, εκτύπωση του ιστορικού παραγγελιών).

Ποιες είναι οι εξαιρέσεις σε αυτήν την Πολιτική Εγγύησης;

Τα προϊόντα της CLAXNET που έχουν ορατά φυσικά ελαττώματα δεν υπόκεινται στην παρούσα Πολιτική Εγγύησης. Ως φυσικά ελαττώματα νοούνται τα ακόλουθα, τα οποία ισχύουν τόσο για το προϊόν όσο και για τα εξαρτήματα ή τα αξεσουάρ της συσκευασίας του:

• θραύσματα,
• βραχυκυκλωμένα εξαρτήματα,
• ρωγμές,
• ζημιά που προκαλείται από χτυπήματα,
• κατεστραμμένες, αλλοιωμένες ή αφαιρεμένες ετικέτες ή σφραγίδες εγγύησης,
• αλλαγές στη μορφή και την ακεραιότητα του προϊόντος.

Αυτά τα ελαττώματα μπορεί να προκληθούν από εσφαλμένη χρήση του προϊόντος. Ως εκ τούτου, συνιστάται:

• η χρήση προϊόντων της CLAXNET σύμφωνα με το Εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει στη συσκευασία που παραδίδεται,
• η αποφυγή σύνδεσης ή αποσύνδεσης ορισμένων εξαρτημάτων του προϊόντος ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία,
• η αποφυγή της χρήσης χημικών στο προϊόν,
• η αποφυγή της χρήσης του προϊόντος σε ακατάλληλες περιβαλλοντικές συνθήκες, όπου η υγρασία, η σκόνη και οι ρύποι είναι σε αυξημένο επίπεδο,
• η αποφυγή πλαστικών ή μηχανικών παρεμβάσεων στο προϊόν,
• η αποφυγή διείσδυσης υγρών, μετάλλων ή άλλων ουσιών στο εσωτερικό της συσκευής,
• η αποφυγή έκθεσης του προϊόντος σε μηχανικούς κραδασμούς,
• η χρήση του προϊόντος σε περιβάλλον χωρίς μεγάλες διακυμάνσεις στην ατμοσφαιρική πίεση και θερμοκρασία,
• η φόρτιση της συσκευής σε γειωμένη πρίζα,
• η σωστή εγκατάσταση του προϊόντος και τη χρήση του σύμφωνα με τις ρυθμίσεις που συνιστώνται στο Εγχειρίδιο χρήσης·
• ο σωστός χειρισμός του προϊόντος.