Πολιτική απορρήτου

Μέσω αυτής της Πολιτικής Απορρήτου, η Claxseo Web Services SRL εξηγεί πώς χρησιμοποιεί και επεξεργάζεται κάθε είδους προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται από πελάτες κατά την υποβολή μιας ηλεκτρονικής παραγγελίας μέσω τρίτων ή όταν χρησιμοποιούν τον ιστότοπο www.claxnet.gr.

Προσωπικές πληροφορίες σημαίνει κάθε τύπο πληροφοριών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση του πελάτη ως φυσικό πρόσωπο και μπορεί να αναφέρεται σε:

• όνομα,
• διεύθυνση παράδοσης,
• διεύθυνση χρέωσης,
• αριθμός τηλεφώνου.

Η Claxseo Web Services SRL δεν συλλέγει ούτε αποθηκεύει πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες του πελάτη, τις οποίες χρησιμοποιεί όταν πληρώνει για μια παραγγελία.

Η Claxseo Web Services SRL δεν αποκαλύπτει τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή μέσω πώλησης, μερικής αποκάλυψης ή μίσθωσης. Η συλλογή των προαναφερθέντων πληροφοριών γίνεται από την Claxseo Web Services SRL σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες GDPR και μόνο για την τήρηση παραγγελιών από πελάτες.

Τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από τη βάση δεδομένων της Claxseo Web Services SRL ανά πάσα στιγμή, σαν αποτέλεσμα απευθείας αιτήματος από τον πελάτη. Αυτό το αίτημα μπορεί να υποβληθεί γραπτώς στη διεύθυνση email office@claxnet.gr.

Η Claxseo Web Services SRL θα προσπαθήσει να ενημερώσει τους πελάτες όταν υπάρχουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, επηρεάζοντας ή αλλάζοντας τον τρόπο χρήσης των προσωπικών δεδομένων. Η Claxseo Web Services SRL συνιστά στους πελάτες να ελέγχουν ανά περιόδους τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην Πολιτική Απορρήτου και να είναι υπεύθυνοι για την παροχή προσωπικών δεδομένων.

Ερωτήσεις, σχόλια, προτάσεις και παράπονα σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα στην Claxseo Web Services SRL, γραπτώς, μέσω email στη διεύθυνση office@claxnet.gr.