Πολιτική Επιστροφής Προϊόντων

Εάν θέλετε να ακυρώσετε την αγορά και να λάβετε τα χρήματά σας πίσω, αυτό είναι δυνατό με την καταχώρηση ενός αιτήματος επιστροφής, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρέχονται στην παρούσα Πολιτική Επιστροφών. Οι πελάτες που ζητούν την επιστροφή ενός προϊόντος της CLAXNET, θα υπόκεινται σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, αποδέχοντας τους πλήρως.

Σύμφωνα με την Οδηγία 2011/83/ΕΕ, για να διαπιστωθεί η φύση, τα χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας των αγαθών, ο καταναλωτής πρέπει να μπορεί να τα χειρίζεται και να τα επιθεωρεί με τον ίδιο τρόπο που θα του επιτρεπόταν να το κάνει σε ένα κατάστημα. Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των προϊόντων της CLAXNET, εάν, μετά από έλεγχο των ιδιοτήτων, της συμμόρφωσης και της λειτουργικότητάς τους, αποδειχθεί ότι η μείωση της αξίας προκλήθηκε άμεσα από ανάρμοστο χειρισμό από τον καταναλωτή.

Σύμφωνα με την O.U.G. 34/201, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συμβάσεις που συνάπτονται με επαγγελματίες, προϊόντα που αγοράστηκαν εξ αποστάσεως μπορούν να επιστραφούν από τον αγοραστή, χωρίς να αναφέρουν τον λόγο και χωρίς κυρώσεις, εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Η αξία της παραγγελίας θα επιστραφεί στον αγοραστή το συντομότερο δυνατόν μετά την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος. Η περίοδος επιστροφής των 14 ημερών ξεκινάει από τη στιγμή που ο αγοραστής αποκτήσει φυσική κατοχή του αγορασμένου προϊόντος της CLAXNET. Εάν η παραγγελία περιέχει πολλά προϊόντα, η προθεσμία των 14 ημερών υπολογίζεται από την ημερομηνία παράδοσης του τελευταίου προϊόντος της παραγγελίας.

Το δικαίωμα επιστροφής εντός 14 ημερών απευθύνεται σε όλους τους καταναλωτές που αγόρασαν ηλεκτρονικά προϊόντα της CLAXNET, από τους συνεταίρους μέσω των οποίων διατίθενται στην αγορά, γνωστοί και ως «τρίτοι». Για να ζητήσετε επιστροφή προϊόντος, επικοινωνήστε με τους τρίτους, ακολουθώντας τα βήματα που αναφέρονται παρακάτω για το καθένα ξεχωριστά. Οι καταναλωτές μπορεί να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοχοι του τιμολογίου ή της φορολογικής απόδειξης (φυσικά πρόσωπα) ή εκπρόσωποι του νομικού προσώπου που κατέχει το φορολογικό τιμολόγιο.

Πώς μπορεί να επιστραφεί ένα προϊόν της CLAXNET που αγοράστηκε από το eMag.ro;

Το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων της CLAXNET που αγοράστηκαν από το eMag.ro, γίνεται ακολουθώντας ορισμένα βήματα, ως εξής:
Μεταβείτε σε αυτόν τον σύνδεσμο και επιλέξτε το προϊόν που είναι κατάλληλο για επιστροφή ακολουθώντας τη διαδικασία στον ιστότοπο.

Πώς μπορεί να επιστραφεί ένα προϊόν της CLAXNET που αγοράστηκε από το livregratuita.ro;

Το δικαίωμα επιστροφής προϊόντων της CLAXNET που αγοράστηκαν από το livregratuita.ro, γίνεται ακολουθώντας ορισμένα βήματα, ως εξής:
Συμπληρώστε αυτή τη φόρμα..

Υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να επιστραφεί ένα προϊόν της CLAXNET;

Η Claxseo Web Services SRL συνιστά τα επιστρεφόμενα προϊόντα να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με την οποία παραδόθηκαν. Σκυρόδεμα:
• το επιστρεφόμενο πακέτο πρέπει να περιέχει όλα τα αξεσουάρ, τα εξαρτήματα, το εγχειρίδιο χρήσης και το πιστοποιητικό εγγύησης,
• συνιστάται το προϊόν της CLAXNET να επιστραφεί συσκευασμένο στην αρχική του συσκευασία ή σε συσκευασία που δεν του επιτρέπει να καταστραφεί κατά το χειρισμό και τη μεταφορά.

Τι είδους προϊόντα της CLAXNET δεν γίνονται δεκτά για επιστροφή;

Σύμφωνα με την O.U.G. 34/2014, από 04/06/2014, άρθ. 16, (Εξαιρέσεις από το δικαίωμα επιστροφής), εξαιρούνται από το δικαίωμα επιστροφής που προβλέπεται στο άρθ. 9-15, προϊόντα σχετικά με τις εξ αποστάσεως συμβάσεις και τις συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος

• προϊόντα που παρουσιάζουν φυσικές αλλαγές, χτυπήματα, θραύσματα, γρατσουνιές, μηχανικά ή ηλεκτρικά πλήγματα (δεν επισημαίνονται ως ελαττωματικά τις πρώτες 48 ώρες μετά την κατοχή του προϊόντος), ίχνη υπερβολικής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένες επεμβάσεις κ.λπ.

Σε πόσο καιρό θα επιστραφεί το ποσό που σχετίζεται με την επιστροφή;

Μόλις ο καταναλωτής υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, οποιοδήποτε χρηματικό ποσό έλαβε από αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης, θα επιστραφεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που η Claxseo Web Services SRL ενημερώθηκε για την απόφαση επιστροφής. Εξαίρεση αποτελούν το πρόσθετο κόστος που καθορίζεται από το γεγονός ότι επιλέχθηκε άλλη μέθοδος παράδοσης, διαφορετική από τον φθηνότερο τυπικό τύπο παράδοσης που προσφέρει η Claxseo Web Services SRL.

Η ημέρα κατά την οποία ο καταναλωτής ασκεί το δικαίωμά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά τον υπολογισμό της περιόδου επιστροφής χρημάτων. Επίσης, εάν η τελευταία ημέρα της προθεσμίας είναι μη εργάσιμη, η Claxseo Web Services SRL διατηρεί το

δικαίωμα να παρατείνει την περίοδο επιστροφής ανάλογα.

Η επιστροφή του χρηματικού ποσού πραγματοποιείται με τον ίδιο τρόπο πληρωμής με αυτόν που χρησιμοποιήθηκε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν ο πελάτης εκφράσει ρητά τη συμφωνία του για άλλη μέθοδο αποζημίωσης. Ανεξάρτητα από τον επιλεγμένο τρόπο αποπληρωμής, η Claxseo Web Services SRL δεν χρεώνει προμήθειες πληρωμής.

Πώς γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε περίπτωση επιστροφής;

Εάν το αίτημα του καταναλωτή συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παρούσα Πολιτική επιστροφών, η Claxseo Web Services SRL θα ξεκινήσει τα απαραίτητα βήματα και θα προετοιμάσει τα ισχύοντα έγγραφα, σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις:

• απόδειξη,
• παροχή αποζημίωσης,
• ένταλμα πληρωμής,
• τιμολόγιο επιστροφής

Για την προετοιμασία των αναφερόμενων εγγράφων, η Claxseo Web Services SRL θα χρησιμοποιήσει, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτή, τηρώντας τους ισχύοντες νομικούς κανόνες:

• ονοματεπώνυμο,
• κατοικία,
• διεύθυνση παράδοσης,
• διεύθυνση χρέωσης,
• σειρά και αριθμός ταυτότητας,
• αριθμός τραπεζικού λογαριασμού.

Σε περίπτωση που ο καταναλωτής δεν θέλει να παρέχει αυτά τα δεδομένα ή εκφράσει στην Claxseo Web Services SRL τη διαφωνία του με τη χρήση και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων, η επιστροφή του προϊόντος δεν θα είναι δυνατή, ακόμη και αν εμπίπτει στους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο Πολιτική επιστροφών, επειδή η Claxseo Web Services SRL δεν θα μπορεί να συμμορφωθεί με τη φορολογική νομοθεσία.

Για τυχόν ασάφειες σχετικά με την επιστροφή των ηλεκτρονικών προϊόντων της CLAXNET, οι πελάτες παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Claxseo Web Services SRL χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που εμφανίζονται στο www.claxnet.ro στην ενότητα «Επικοινωνία». Οι εκπρόσωποι της Claxseo Web Services SRL θα προσφέρουν υποστήριξη στην επιλογή του τρόπου επιστροφής και θα παρέχουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες σχετικά με τη διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, τη συσκευασία ή την επικοινωνία με την μεταφορική εταιρεία.