Όροι και Προϋποθέσεις

Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου www.claxnet.gr

Αποδοχή των Προϋποθέσεων

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, οι ΧΡΗΣΤΕΣ συμφωνούν με τους Όρους και Προϋποθέσεις που παρουσιάζονται. Επίσης, με την πρόσβαση και την περιήγησή τους σε αυτόν τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ, οι ΧΡΗΣΤΕΣ αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στις ακόλουθες σελίδες και ενότητες: Πολιτική Εγγύησης, Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Επιστροφών. Διαφορετικά, συνιστάται στους ΧΡΗΣΤΕΣ να μην έχουν πρόσβαση στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Ορισμοί

Στο περιεχόμενο αυτού του εγγράφου, οι ακόλουθοι όροι που χρησιμοποιούνται με κεφαλαία γράμματα έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

• Η CLAXSEO WEB SERVICES αντιπροσωπεύει την εμπορική εταιρεία Claxseo Web Services SRL, με έδρα την περιοχή Măneciu, αρ. 96, κομητεία Prahova, ταχυδρομικός κώδικας 107365, εγγεγραμμένος στο Εμπορικό Μητρώο με αρ. J29/1638/2013 και με τον Μοναδικό Κωδικό Εγγραφής 32369775, που έχει εκχωρηθεί στον φόρο RO,
• Η CLAXNET αντιπροσωπεύει την επωνυμία που ανήκει στην Claxseo Web Services SRL,
• Ο ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ αντιπροσωπεύει τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ που ανήκει στην CLAXSEO WEB SERVICES, η οποία βρίσκεται στη διεύθυνση www.claxnet.ro, μέσω της οποίας ο ΧΡΗΣΤΗΣ έχει πρόσβαση σε πληροφορίες για τα προϊόντα που προσφέρει η εταιρεία CLAXSEO WEB SERVICES,
• Ο ΧΡΗΣΤΗΣ αντιπροσωπεύει το άτομο που έχει πρόσβαση στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ για ιδιωτικούς επαγγελματικούς σκοπούς και το οποίο αποδέχεται τους Όρους και τις Προϋποθέσεις αυτού του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ.

Περιεχόμενο του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ΙΣΤΟΤΟΠΟ είναι γενικές για το CLAXSEO WEB SERVICES και το CLAXNET, τα προϊόντα που πωλούνται, τους συνεργάτες που πωλούν τα προϊόντα, καθώς και άλλες λεπτομέρειες που θεωρούνται από την CLAXSEO WEB SERVICES ότι ενδιαφέρουν τον ΧΡΗΣΤΗ.

Η CLAXSEO WEB SERVICES κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αυτού του ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, του σχεδιασμού και του περιεχομένου του, αλλά και όλων των προϊόντων της CLAXNET που δημοσιεύονται στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ είναι υποχρεωμένος, σύμφωνα με τους ισχύοντες νομικούς κανόνες, να σέβεται όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της CLAXSEO WEB SERVICES.

Περιορισμός ευθύνης της CLAXSEO WEB SERVICES

Η CLAXSEO WEB SERVICES διατηρεί το δικαίωμα να συμπληρώσει και να τροποποιήσει οποιαδήποτε πληροφορία στον ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

Οποιοδήποτε πρόβλημα προκαλείται από τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο SITE, επιλύεται εντός 30 εργάσιμων ημερών, με φιλικό τρόπο. Η προθεσμία των 30 εργάσιμων ημερών ισχύει από τη στιγμή που ο ΧΡΗΣΤΗΣ ειδοποιεί εγγράφως τα προβλήματα και τα διαβιβάζει στην CLAXSEO WEB SERVICES.